EN PL

Relacje inwestorskie

Niniejsza sekcja adresowana jest do obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Broad Gate S.A. Zamieszczamy w niej na bieżąco wszelkie informacje dotyczące spółki, w tym zwłaszcza: raporty bieżące i okresowe, informacje na temat akcji spółki, jej akcjonariatu, dokumentów korporacyjnych, zamieszczamy komentarze zarządu oraz prezentujemy wyniki finansowe.

Informacje na temat władz spółki tj. zarządu oraz rady nadzorczej znajdą Państwo w sekcji "o firmie", natomiast o strukturze akcjonariatu w zakładce „Spółka”.