EN PL

Raport roczny Broad Gate S.A. za 2017 rok

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20180530_192712_0000113294_0000103428.pdf
20180530_192712_0000113294_0000103429.pdf
20180530_192712_0000113294_0000103430.pdf
20180530_192712_0000113294_0000103431.pdf
20180530_192712_0000113294_0000103432.pdf
20180530_192712_0000113294_0000103433.pdf
20180530_192712_0000113294_0000103434.pdf
 

Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20180515_104744_0000112449_0000101715.pdf

Raport roczny Broad Gate S.A. za 2016 rok

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20170531_182856_0000104799_0000093123.pdf
20170531_182856_0000104799_0000093127.pdf
20170531_182856_0000104799_0000093131.pdf
20170531_182856_0000104799_0000093133.pdf
20170531_182856_0000104799_0000093136.pdf
20170531_182856_0000104799_0000093137.pdf
20170531_182856_0000104799_0000093138.pdf

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: 
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20160804_095907_0000097620_0000085066.pdf

Raport roczny Broad Gate S.A. za 2015 rok

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20160531_161230_0000094865_0000081455.pdf
20160531_161230_0000094865_0000081456.pdf
20160531_161230_0000094865_0000081457.pdf
20160531_161230_0000094865_0000081458.pdf
20160531_161230_0000094865_0000081459.pdf
20160531_161230_0000094865_0000081460.pdf
20160531_161230_0000094865_0000081461.pdf
 

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20160513_081705_0000093738_0000079995.pdf

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2015 roku.

 

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

PDF

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2015 roku.

PDF

 

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2015 roku.

PDF

 

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport roczny Broad Gate S.A. za 2014 rok

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2014.

PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2015 roku.

PDF

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2014 roku.

PDF

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2014 roku.

PDF

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Raport okresowy za II kwartał 2014

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2014 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 r.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Alec Fesenko - Prezes Zarządu

 

 

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014

Zarząd Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

poniżej link do publikacji:
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&id=63624&ncc_index=BDG&id_tr=4

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko Prezes Zarządu

Raport roczny Broad Gate S.A. za 2013 rok

Zarząd Spółki Broad Gate S.A. przekazuje w załączeniu jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

link: 
http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&ncc_index=BDG&id=65134&id_tr=6

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Alec Fesenko - Prezes Zarządu

Jednostkowy Raport Kwartalny za IV kwartał 2013r.

2014-02-13

Raport bieżący nr 04/2014
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu Jednostkowy Raport Kwartalny za IV kw. 2013 r.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 1 ppkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Raport bieżący nr 17/2013 Jednostkowy Raport Kwartalny Broad Gate S.A. za III kwartał 2013r.

2013-11-07 Raport bieżący nr 17/2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu Jednostkowy Raport Kwartalny za III kwartał 2013 r. 

Podstawa prawna:
§ 5 pkt. 1 ppkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". 

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu 

Raport EBI 12/2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A,. z dnia 28 czerwca 2013 r.

28.06.2013r.

Zarząd Broad Gate S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2013r., w związku z brakiem wymaganego kworum nie odbyło się.  Zgodnie  z § 32 ust.1 Statutu Broad Gate S.A., Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % kapitału zakładowego.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 748 925 akcji na 3.941.715  akcji ogółem tj. 19,00 % akcji i tyle samo głosów.  Z uwagi na brak wymaganego  kworum  Pełnomocnik akcjonariusza Pan Adam Szprot  zamknął Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż bezzwłocznie podejmie działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W załączeniu protokół z nieodbytego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A.

Podstawa prawna: 
§4 pkt. 2 ppkt. 6a  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego GK Broad Gate za 2012r.

2013-05-10

Raport nr 10/2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść skonsolidowanego raportu rocznego za 2012r., na który składają się:

Podstawa prawna:

§5 ust. 1. pkt 2 i ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Publikacja jednostkowego raportu rocznego Broad Gate S.A. za 2012r.

2013-05-10

Raport nr 09/2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść jednostkowego raportu rocznego za 2012r., na który składają się:

Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Jednostkowy Raport Kwartalny za I kwartał 2013r.

2013-05-08

Raport bieżący nr 08/2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu Jednostkowy Raport Kwartalny za I kw. 2013 r.

Podstawa prawna

§ 5 pkt. 1 ppkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu

Skonsolidowany Raport Kwartalny zawierający dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2012 r.

2013-02-14

Raport bieżący nr 03/2013

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu Skonsolidowany Raport Kwartalny zawierający dane z Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kw. 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 i 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kw. 2012 r.

2012-11-14

Raport bieżący nr 20/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1.1 i 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kw. 2012 r.

2012-08-14

Raport bieżący nr 15/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za II kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 i 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego GK Broad Gate za 2011r.

2012-05-22

Raport nr 10/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść skonsolidowanego raportu rocznego za 2011r., na który składają się:

Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 2 i ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Skonsolidowany raport kwartalny za I kw. 2012 r.

Raport bieżący nr 9/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Jednostkowy raport kwartalny za I kw. 2012 r.

Raport bieżący nr 8/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść jednostkowego raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport nr 07/2012 Publikacja jednostkowego raportu rocznego Broad Gate S.A. za 2011r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść jednostkowego raportu rocznego za 2011r., na który składają się:

Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Publikacja jednostkowego raportu rocznego Broad Gate S.A. za 2011r.

Raport nr 07/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść jednostkowego raportu rocznego za 2011r., na który składają się:

Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

 

Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kw. 2011 r.

2012-02-14

Raport bieżący nr 5/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 • Skonsolidowany raport kwartalny za IV 2012

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Jednostkowy Raport Kwartalny za IV kw. 2011 r.

2011-02-14

Raport bieżący nr 4/2012

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść Jednostkowego Raportu Kwartalnego za IV kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Skonsolidowany Raport Kwartalny za III kw. 2011 r

2011-11-14

Raport bieżący nr 38/2011

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Jednostkowy Raport Kwartalny za III kw. 2011 r.

2011-11-14

Raport bieżący nr 37/2011

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść Jednostkowego Raportu Kwartalnego za III kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Skonsolidowany Raport Kwartalny za II kw. 2011 r.

Raport bieżący nr 28/2011

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Jednostkowy Raport Kwartalny za II kw. 2011 r.

2011-08-16

Raport bieżący nr 27/2011

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść Jednostkowego Raportu Kwartalnego za II kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Alec Fesenko – Członek Zarządu

Raport roczny za 2010 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu rocznego za 2010 r.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu​

Raport kwartalny za I kw. 2011 r.

Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za I kwartał 2011 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

Raport Kwartalny za IV kw. 2010 r.

Zarząd Broad Gate S.A.  przekazuje w załączeniu Raport Kwartalny za IV kwartał 2010 r.

Podstawa prawna: 
§5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu
 • Adam Brzeziński – Członek Zarządu

Raport EBI 12/2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A,. z dnia 28 czerwca 2013 r.

28.06.2013r.

Zarząd Broad Gate S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2013r., w związku z brakiem wymaganego kworum nie odbyło się.  Zgodnie  z § 32 ust.1 Statutu Broad Gate S.A., Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 % kapitału zakładowego.

Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 748 925 akcji na 3.941.715  akcji ogółem tj. 19,00 % akcji i tyle samo głosów.  Z uwagi na brak wymaganego  kworum  Pełnomocnik akcjonariusza Pan Adam Szprot  zamknął Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Broad Gate S.A. 

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż bezzwłocznie podejmie działania mające na celu zwołanie Walnego Zgromadzenia, o czym poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

W załączeniu protokół z nieodbytego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A.

Podstawa prawna: 
§4 pkt. 2 ppkt. 6a  Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Jeleniewski – Prezes Zarządu