EN PL

Walne Zgromadzenie

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 ROKU

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Brewczyńska, Ewa Brudnicka-Banaszkiewicz, Maria Brudnicka, Anna Szmigiera-Wyrzykowska s.c., przy ul. Nowogrodzkiej 10 lok.13 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki
20160601_150708_0000094962_0000081649.pdf
20160601_150708_0000094962_0000081650.pdf
20160601_150708_0000094962_0000081651.pdf
20160601_150708_0000094962_0000081652.pdf

Walne zgromadzenie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 roku

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ul. Rzymowskiego 34 w Warszawie.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

 

 
  Załączniki                    
       
  Broad_Gate_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf    
  Broad_Gate_S.A._Projekty_uchwal.pdf    
  Broad_Gate_S.A._Fomularz_pelnomocnictwa.pdf

Walne zgromadzenie

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2014 roku.

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 lipca 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński, Adam Suchta Spółka Cywilna, 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36 lok. 12.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu. 

 

 
  Załączniki                    
       
  Broad_Gate_S_A__Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf    
  Broad_Gate_S_A__Projekty_uchwaly.pdf    
  Broad_Gate_S_A__Fomularz_pelnomocnictwa.pdf    
  Broad_Gate_S_A__Informacja_o_liczbaie_akcji.pdf

Walne zgromadzenie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 roku

Zarząd Broad Gate S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Bartłomiej Jabłoński, Adam Suchta Spółka Cywilna, 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 36 lok. 12.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki                    
  Plik    
  Broad_Gate_S.A._Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf    
  Broad_Gate_S.A._Projekty_uchwaly.pdf    
  Broad_Gate_S.A._Informacja_o_liczbaie_akcji.pdf    
  Broad_Gate_S.A._Fomularz_pelnomocnictwa.pdf

Walne zgromadzenie

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Broad Gate S.A. na dzień 28 czerwca 2013 r.

2013-06-01

Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 28 czerwca 2013 r., na godz. 10:00, w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski ul. Chłodna 15 (00-819 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EMITENTA NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2012 R

2012-05-15

Zarząd Emitenta Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2012 r., na godz. 12:00, w Warszawie w lokalu Kancelarii Notarialnej Maciej Biwejnis Paweł Orłowski ul. Chłodna 15 (00-819 Warszawa). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
 2. Projekty uchwał na NWZ
 3. Wzór formularza pełnomocnictwa

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NA 15 CZERWCA 2011 R.

Zarząd Broad Gate S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 15 czerwca 2011 roku, na godzinę 12:00, w lokalu Spółki przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. Projekty uchwał na ZWZ
 3. Wzór formularza
 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów zgodnie
 5. Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2011
 6. Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Broad Gate S.A. w dniu 15 czerwca 2011 r.
 7. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA w dniu 15.06.2011 r.