EN PL

Rynek

Strategia firmy Broad Gate jest wzmocniona kilkoma podstawowymi fundamentami oraz długoterminowymi trendami popytu i podaży:

WZROST GLOBALNEGO POPYTU NA ZBOŻA I OLEJE

Przewiduje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie od 6,5 mld do 9 mld. Aby utrzymać ten poziom wzrostu, w ciągu najbliższych 40 lat musimy wyprodukować więcej żywności niż w ciągu ostatnich 10,000 lat.

W tym czasie, globalny dochód na mieszkańca wzrośnie trzykrotnie i wraz ze wzrostem dochodów konsumenci porzucą tanie diety warzywne oraz te oparte na bulwach i zastąpią je dietami białkowymi i ziarnowymi. Te dwa trendy napędzają gwałtowny globalny popyt na zboża i pasze dla zwierząt gospodarskich, natomiast kraje na całym świecie oraz te, które tradycyjnie importują te towary będą coraz częściej korzystać z usług oferowanych przez centra produkcyjne w Europie Wschodniej i Rosji.

OGRANICZENIE PODAŻY GRUNTÓW ROLNYCH

Podaż gruntów rolnych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii i krajach Unii Europejskiej jest coraz bardziej ograniczana w wyniku miejskiej ingerencji, jak również degradacji i ochrony gruntów. Obecnie, rządowe obowiązki w zakresie wzbogacenia benzyny i oleju napędowego biopaliwami stawiają dodatkowe wymagania dla gruntów rolnych w tych obszarach. W związku z tym istnieje duża konkurencja dla jakości przestrzeni, co jest szczególnie widoczne, gdy najwięksi eksporterzy zaczynają odczuwać "nową rzeczywistość" zmiany klimatu i ograniczone dostawy świeżej wody.

Mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Broad Gate jest świadoma naruszającego ograniczenia dla gruntów rolnych i dostaw żywności. Z ponad 121 milionami hektarów gruntów rolnych i obfitością opadów, kraje Europy Wschodniej i Rosja posiadają stosunkowo nieograniczone przyszłe moce produkcyjne. Źródła zaopatrzenia naturalnie obiorą ich kierunek. 

POPYT NA ZDROWE ZIARNA I OLEJE

Żyjemy w świecie, w którym coraz więcej ludzi domaga się wyższej jakości żywności, co podyktowane jest względami zdrowotnymi i bezpieczeństwem żywności. Rządy na całym świecie nakładają coraz bardziej rygorystyczne wytyczne żywieniowe na łańcuchy dostaw żywności, w celu prewencyjnej kontroli kosztów opieki zdrowotnej. Producenci żywności odpowiadają na to zmieniające się środowisko wprowadzając zmiany w składzie swoich produktów w sposób, który zwiększa zawartość "zdrowych ziaren" oraz ogranicza i eliminuje stosowanie jadalnych olejów, które według badań przyczyniają się do otyłości, chorób serca i cukrzycy. Jako jeden z największych producentów tych zdrowych zbóż i olejów w EE/WNP, firma Broad Gate zwiększa możliwości dla klientów, w celu wprowadzania innowacji i budowania tego rodzaju wartości w całym łańcuchu dostaw. 

 

Strategia działania

PRZESTRZEGANIE JASNYCH ZASAD W ZAKRESIE METODOLOGII PRODUKTÓW

Firma Broad Gate prowadzi badania w celu identyfikacji produktów które w dłuższej perspektywie mogą zdobyć przewagę rynkową. Po etapie badań określane są obszary upraw EE/WNP, które mogą zapewnić przewagę konkurencyjną w ramach swojej produkcji. To dzięki tej metodologii firma dokonała wyboru niszy rynkowej w jakiej obecnie działa.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB KLIENTÓW I PRODUCENTÓW

Broad Gate dba o dobre relacje między europejskimi nabywcami oleju oraz dużymi nowoczesnymi europejskimi jak i  rosyjskimi producentami – gospodarstwami rolnymi. Dzięki firmie Broad Gate, nasi producenci uzyskują dostęp do wysokiej jakości nasion, doradztwa agronomicznego oraz międzynarodowych rynków, a nasi klienci uzyskują dostęp do wiarygodnych, przebadanych i bezpiecznych łańcuchów dostaw, aby spełnić rosnące zapotrzebowanie na wysokooleinowe oleje spożywcze. 

POZYSKIWANIE KLUCZOWYCH AKTYWÓW

Firma Braod Gate poszukuje, identyfikuje a następnie pozyskuje aktywa rolne w krajach EE/WNP, które dzięki integracji podnoszą rentowność firmy. Aktywa te to podwykonawstwo w zakresie gruntów rolnych, działalność rolnicza, urządzenia, składowanie oraz  zakłady przetwarzania.

KONTROLA OPERACYJNA

Wiedza specjalistyczna oraz talenty naszych partnerów są rozwijane w ramach strategii operacyjnej, dostosowanej do wybranych produktów i regionów. Stosujemy najlepsze praktyki w odniesieniu do agronomi obszarów rolnych, planowania upraw oraz gospodarowania nawozami i obornikiem, a także zwracamy szczególną uwagę na standardy jakości wymagane przez naszych klientów przez cały okres wegetacyjny. Firma posiada wewnętrzne regulacje których przestrzeganie gwarantuje zachowania tożsamości, identyfikacji oraz unikania zanieczyszczeń.

ZARZĄDZENIE JAKOŚCIĄ

Proces zarządzania ryzykiem jest częścią każdego etapu realizowanego przez naszą firmę: począwszy od wstępnego wyboru produktu, poprzez pozyskiwanie i ocenę gruntów oraz wybór producentów, aż do monitorowania produkcji, zbioru i transportu. Zależy nam, aby nasi producenci przeszli procesy certyfikacji zrównoważonego łańcucha dostaw, wymagane przez największych dostawców żywności na świecie. Każdego roku dokładamy wszelkich starań, aby nowe gospodarstwa rolne działały zgodne z obowiązującymi przepisami, przed objęciem ich naszym programem produkcyjnym. 

ZAPEWNIENIE ZRÓWNOWAŻONYCH ALTERNATYW

Firma Broad Gate stara się być odpowiedzialnym graczem w łańcuchu dostaw żywności, a nasze zaangażowanie przekłada się nie tylko na to co uprawiamy, lecz również na sposób w jaki to uprawiamy. Oleje produkowane przez naszą firmę są uważane za substytut oleju palmowego mającego wiele zastosowań. Wzrost plantacji oleju palmowego stał się głównym czynnikiem przyczyniającym się do wylesiania i emisji dwutlenku węgla w kluczowych wrażliwych tropikalnych regionach na świecie. Europa Wschodnia, Rosja i niektóre kraje WNP zapewniają idealne warunki klimatyczne, bliskość rynku i nieograniczony obszar do przyszłego wzrostu podaży tych zdrowych alternatyw dla oleju palmowego, a firma Broad Gate stała się jednym z wiodących dostawców tych produktów, mającym na celu zaspokojenie potrzeb przemysłu spożywczego.