EN PL

Usługi operatorskie

DYSTRYBUCJA ROŚLIN UPRAWNYCH

Nastawieni na wspieranie rentowności rolnictwa, agronomi firmy Broad Gate wykorzystują swoje doświadczenie, aby zrozumieć cele naszych producentów oraz wymagania specyficzne dla rodzaju lokalnej działalności. Bierzemy pod uwagę rodzaj gleby, techniki uprawy, warunki pogodowe, potrzeby budżetowe i praktyki operacyjne, a następnie polecamy produkty, które najlepiej spełniają specyficzne cele dochodowości. W dalszej kolejności opracowujemy program, na podstawie którego dostarczamy odpowiednie nasiona, środki ochrony roślin oraz  zapewniamy  ich prawidłowe i terminowe zastosowanie. 

NASIONA

Przez pierwsze pięć lat, firma Broad Gate przebadała i dystrybuowała wysokooleinowe nasiona hybrydalne rzepaku i słonecznika w ramach zaangażowania w spełnianie stale zmieniających się potrzeb naszych klientów. Sprzedawane przez nas nasiona zwykle łączą w sobie dwie cechy: wysokooleinowa zawartość (olej) i wyjątkową odporność na herbicydy do zwalczania chwastów. Nasiona są hodowane i nie modyfikowane genetycznie, a zgodność z tą normą jest dokładnie monitorowana. Zapotrzebowanie na nasiona z naszej linii dystrybucyjnej obejmuje najczęściej odmiany dostarczane przez firmę Dow Agro Sciences.

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN I NAWOZY

Nasza spółka o nazwie "ADVAG" (www.advag.com) pełni rolę dystrybutora w WNP na rzecz wiodących producentów środków ochrony roślin, takich jak BASF. Dążymy do dostarczania rolnikom wiedzy na temat zwalczania chwastów i szkodników. Nawiązujemy również współpracę z dużymi globalnymi producentami w celu kontynuacji realizacji stabilnych dostaw nawozów do dziesiątek tysięcy akrów ziemi w EE i WNP. Nasi agronomi przestrzegają zasad naukowych podczas świadczenia usług, tym samym zapewniając, że gospodarstwa rolne stosują odpowiednie produkty we właściwym tempie oraz we właściwym miejscu.   

IDENTYFIKOWALNOŚĆ I OCHRONA TOŻSAMOŚCI

Bycie producentem "zdrowych ziaren" w łańcuchu dostaw wymaga ścisłej kontroli produkcji (plonów i agronomii), jak również zachowania zdrowych właściwości ("tożsamości") produktu. Firma Broad Gate działa w ścisłej współpracy z rolnikami, w celu monitorowania nasion przeznaczonych do zasiania, rozwoju roślin, zbiorów, a następnie sposobu ich przepływu przez resztę łańcucha wartości.  Nasi partnerzy przechodzą szkolenia mające na celu przestrzeganie określonych wytycznych i zachowanie specjalnie wyznaczonych obszarów ich działalności, aby uniknąć odrzutów produkcyjnych, skażenia i nieautoryzowanej produkcji mieszanin. 

ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Farmy dążące do coraz lepszego zarządzania swoją ziemią, usprawnienia swoich działań i zwiększenia swoich zdolności produkcyjnych mogą korzystać z usług świadczonych przez firmę Broad Gate, w zakresie:

  • Oceny i monitorowania upraw,
  • Monitorowania pola, w tym informacji testowych na temat gleby, siewu, nawożenia i opryskiwania,
  • Identyfikacji krótko- i długo-terminowych kwestii rentowności, w związku ze złym zarządzaniem lub ograniczeniami glebowymi,
  • Prognozowania rentowności w celu pomocy w podejmowaniu decyzji dotyczących zarządzania uprawami sezonowymi,
  • Monitorowania warunków pogodowych w celu przewidywania chorób roślin,
  • Zbierania, przechowywania i zarządzania danymi.