EN PL

Zapospodarowanie terenu

Poszukiwanie, Due Diligence i zakup odpowiednich terenów

Inwestorzy chcący pozyskać najlepsze pola uprawne mogą korzystać z szerokiej wiedzy firmy Broad Gate w celu poszukiwania idealnych działek, przeprowadzania negocjacji warunków najmu lub sprzedaży z właścicielem, a także przeprowadzania transakcji i rejestrowania tytułu u władz lokalnych, regionalnych i federalnych. 

Wsparcie rozwoju

Producenci planujący rozpoczęcie działalność mogą współpracować z firmą Broad Gate również w celu realizacji odprawy celnej. W rezultacie, firma Broad Gate może świadczyć jedną lub wszystkie z następujących usług: pozyskiwanie nasion w zależności od preferencji użytkowników końcowych, rejestracja nasion i odprawa celna, transport wewnętrzny i przechowywanie, produkcja we współpracy z wykwalifikowanymi gospodarstwami rolnymi, monitorowanie produkcji, wsparcie agronomiczne, codzienne zarządzanie programem, pozyskiwanie i logistyka eksportu. 

Due Diligence

Dzięki współpracy z firmą Farmers Edge (www.farmersedge.ca), firma Broad Gate oferuje przedsiębiorstwom i inwestorom wchodzącym na rynek wschodnioeuropejski kompletny wachlarz możliwości w zakresie oceny gospodarstw, odnoszącej się do:

Właściwości gleby - Warunków klimatycznych - Możliwości upraw - Potencjału wydajności - Potrzeb w zakresie upraw

Najlepszych praktyk zarządzania - Potrzeb sprzętowych - Integracji technologicznej - Przechowywania i infrastruktury - Kwestii logistycznych - Ryzyka produkcyjnego

Nasze oceny wiążą się z głębokim spojrzeniem na możliwości produkcyjne gleby, w tym przegląd zdjęć satelitarnych, badania i analizy gleby oraz historyczne dane pogodowe. Istnieje możliwość dostarczenia szczegółowych planów w zakresie efektywności, w tym rodzaju upraw i rentowności na podstawie proponowanych zastosowań upraw. Ponadto istnieje możliwość przeglądu wymagań sprzętowych w zakresie narzędzi, obróbki zboża i przechowywania.